GHE Group

Đầu cắt cơ khí Sandvik

Máy cắt cơ khí Sandvik cung cấp các giải pháp hiệu quả cho một loạt các ứng dụng khai thác ngầm và xây dựng như phát triển đường bộ. Đầu cắt cơ khí Sandvik cung cấp cho doanh nghiệp năng suất cao hơn, tuổi thọ dài hơn và chi phí vận hành thấp hơn.