GHE Group

Dụng cụ khoan Sandvik

Sandvik cung cấp đa dạng các dụng cụ khoan cho việc cắt than và khoáng sản, đào hầm, đào rãnh, phân loại đường và bào lạnh. Tất cả các thiết bị dụng cụ được thiết kế dựa trên nhiều năm nghiên cứu, kinh nghiệm và tiếp thu phản hồi của khách hàng, nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn có được công cụ tốt nhất.