GHE Group

Dụng cụ khoan đập đỉnh Sandvik

Dụng cụ khoan đập đỉnh Sandvik được thiết kế để truyền năng lượng tác động vào đá với sự mất mát năng lượng ít nhất có thể. Dụng cụ khoan đập đỉnh Sandvik phá vỡ đá tốt, tỷ lệ thâm nhập cao và năng suất cao. Cùng với chất lượng lỗ tối ưu, độ tin cậy cao và tuổi thọ dài, các dụng cụ Sandvik mang đến cho doanh nghiệp kết quả nổ tốt nhất có thể và chi phí vận hành tổng thể thấp.