GHE Group

Dụng cụ khoan xoay cầu Sandvik

Sandvik cung cấp đầy đủ các công cụ khoan xoay cầu hiệu quả để khai thác mỏ. Sandvik cung cấp nhiều tùy chọn phù hợp cho các loại đá khác nhau để giúp tối đa hóa hiệu suất và giảm tổng chi phí khoan cho doanh nghiệp.