GHE Group

Máy khoan hở Sandvik

Sandvik đã làm việc với đa dạng các giàn khoan và thiết bị khoan thích hợp trong hơn 50 năm. Sandvik luôn liên tục cố gắng để mang thiết kế tối ưu nhất tới các giàn khoan chuyên dụng để nó có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.