GHE Group

Máy khoan khảo sát địa chất Sandvik

Sandvik cung cấp đa dạng các giàn khoan khảo sát cho tất cả các ứng dụng khoan ngầm và  khoan bề mặt. Các mẫu giàn khoan khảo sát của Sandvik bao gồm từ các giàn khoan nhỏ để khoan lõi cho đến các giàn khoan lớn đa năng với khả năng thực hiện cả khoan lõi và khoan tuần hoàn ngược.