GHE Group

Máy khoan lấy mẫu Sandvik

Giàn khoan lấy mẫu Sandvik được thiết kế để đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất trong ứng dụng thăm dò khoáng sản dưới lòng đất. Giàn khoan lấy mẫu Sandvik cũng rất phù hợp với các ứng dụng bề mặt nơi cần khoan lõi nhỏ gọn. Thiết kế mô-đun cho phép tính linh hoạt cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.