GHE Group

Máy khoan hầm Sandvik

Sandvik cung cấp đa dạng các giàn khoan ngầm để phát triển và sản xuất khai thác. Các giàn khoan ngầm của Sandvik có năng suất cao, đáng tin cậy và kinh tế.