GHE Group

Lắp đặt quạt phun sương dập bụi trên máy khấu than trong nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Video chạy thử, bàn giao cho khách hàng: