GHE Group

WLP 718

Ảnh chụp Màn hình 2021-11-22 lúc 09.51.04
 • Kich thước (mm):

L: 1250

W: 1200

H: 2600

 • Trọng lượng: 760kg
 • Góc quay khi phun: 340°
 • Góc nâng hạ khi phun: -20° ÷ +45°
 • Khoảng phun xa theo lý thuyết: 80-90m
 • Công suất lắp đặt: 26 kW
 • Bơm nước (tùy chọn): 7,5 kW
 • Nguồn cấp: 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz
 • Áp suất: tối thiểu 5 bar,theo yêu cầu 10-15 bar,tối đa 35bar
 • Cấp bảo vệ: IP 55
 • Mức độ ồn: < 93 Lwa
 • Số lượng đầu phun: 150, Inox
 • Số lượng vành phun: 3
 • Bộ lọc nước: 200 micron, Inox
 • Lượng nước tiêu hao – 4kW (5-10-15 GPH):

 BAR

12 

15 

 TỐI THIỂU     LÍT/PHÚT

15 

18 

21 

23 

 TỐI ĐA           LÍT/PHÚT

88 

108 

125 

139 

 

 • Kích thước (mm):

H: 1900

L: 2400

W: 2450

 • Trọng lượng: 540kg
 • Góc quay khi phun: 340°
 • Góc nâng hạ khi phun: -20° ÷ +45°
 • Khoảng phun xa theo lý thuyết: 80-90m
 • Công suất lắp đặt: 18,5 kW
 • Bơm nước (tùy chọn): 4 kW – 7,5 kW
 • Nguồn cấp: 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz
 • Áp suất: tối thiểu 5 bar, theo yêu cầu 10-15 bar, tối đa 35 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 55
 • Mức độ ồn: < 93 Lwa
 • Số lượng đầu phun: 150, Inox
 • Số lượng vành phun: 3
 • Bộ lọc nước: 200 micron, Inox
 • Lượng nước tiêu hao – 4kW (5-10-15 GPH):

 BAR

12 

15 

 TỐI THIỂU    LÍT/PHÚT

15 

18 

21 

23 

TỐI ĐA           LÍT/PHÚT

88 

108 

125 

139