GHE Group

DEMOLITOR 10

Ảnh chụp Màn hình 2021-11-22 lúc 10.09.49
Ảnh chụp Màn hình 2021-11-22 lúc 10.09.58
Ảnh chụp Màn hình 2021-11-22 lúc 10.10.06
  • Khoảng phun theo lý thuyết: 10-12 m
  • Công suất quạt: 0,750 Kw 200 Volts 50Hz
  • Công suất bơm nước: 0,750 KwVolts 50Hz
  • Lượng nước tiêu hao (với đầu phun 10 gph):

 BAR

2

4

6

 LÍT /PHÚT

2,82

4

5

 

Áp suất: tối thiểu 0,5 bar